Rosja i Chiny zacieśniają współpracę

Rosja oraz Chiny zobowiązały się do zaciśnienia współpracy w zakresie lotnictwa cywilnego, w tym również w zakresie certyfikacji zdatności do lotu statków powietrznych.
Porozumienie zostało podpisane 21 lipca 2017 roku. Dotyczy takich kwestii jak zwiększenie liczby tras i częstotliwości połączeń.
Jak wynika z danych chińskiego urzędu ds lotnictwa cywilnego w roku ubiegłym przewozy pasażerskie między Chinami a Rosją wzrosły o 15%. Ponadto przez ostatnie cztery lata to chińscy turyści stanowili w Rosji naliczniejszą grupę.

Dodaj komentarz