Pasażer na pierwszym miejscu, propozycje IATA

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) wezwało przedstawicieli władz rządowych i branży do współpracy mającej na celu jak najlepsze wykorzystanie zdobyczy nowoczesnej technologii z myślą o pasażerach, a także do bardziej efektywnego korzystania z infrastruktury.

Apel ten wystosował Dyrektor Generalny i Prezes IATA, Alexandre de Juniac, podczas przemówienia inauguracyjnego wygłoszonego na odbywającej się w Warszawie konferencji Global Airport & Passenger Symposium (GAPS).

Pasażer na pierwszym miejscu Aby usprawnić obsługę pasażerów, rozwiązania technologiczne powinny koncentrować się na potrzebach podróżnych. Wyniki globalnego badania z udziałem pasażerów przeprowadzonego przez IATA w 2019 r. wskazują na ogromne zainteresowanie wśród osób podróżujących możliwościami śledzenia bagażu w czasie rzeczywistym dzięki rozwiązaniom technologicznym, a także usprawnieniem podróży poprzez różne procesy w portach lotniczych.

Inicjatywa One ID oraz technologia RFID do śledzenia bagażu to rozwiązania, którymi dysponuje już branża lotnicza, spełniające oczekiwania pasażerów w tym zakresie, jednakże wymagające wsparcia ze strony interesariuszy, w tym władz rządowych.

Inicjatywa IATA One ID ma ułatwić przejście w branży do rozwiązań, dzięki którym na wszystkich etapach obsługi w porcie lotniczym pasażerowie będą mogli posługiwać się jednym identyfikatorem biometrycznym (rozpoznawanie rysów twarzy, skanowanie odcisku palca czy tęczówki).

– Technologia biometryczna ma potencjał do zmiany obsługi pasażerów. Linie lotnicze zdecydowanie popierają wdrożenie inicjatywy One ID. Obecnie priorytetem jest zapewnienie przepisów, które pomogą w

realizacji wizji bezdokumentowej podróży, a także zagwarantują odpowiedni poziom ochrony ich danych – powiedział de Juniac.

W kwestii śledzenia bagażu, linie lotnicze i porty prowadzą współpracę w procesie wdrażania rozwiązań pozwalających na śledzenie bagażu w kluczowych punktach podróży, np. podczas załadunku i rozładunku bagażu (Rezolucja 753). W czerwcu linie lotnicze zobowiązały się do wdrożenia technologii RFID (Radio Frequency Identification) na potrzeby śledzenia bagażu.

– Wdrożenie technologii RFID przyniosło znaczne postępy, zwłaszcza w Chinach, które w całości zastosowały tę technologię. W Europie kilka linii lotniczych i portów lotniczych nawiązało owocną współprace w zakresie wprowadzania RFID, w szczególności lotnisko im. Charles’a de Gaulle’a w Paryżu. Należy przypomnieć, że oprócz spełnienia oczekiwań pasażerów, wdrożenie technologii RFID pozwoli też zmniejszyć koszty ponoszone przez linie lotnicze w związku z zaginionym bagażem, które wynoszą 2,4 miliarda dolarów – stwierdził de Juniac.

Infrastruktura Infrastruktura także odegra istotną rolę, jeśli chodzi o wychodzenie na przeciw oczekiwaniom pasażerów. Najważniejsze znaczenie ma rozwój infrastruktury, która będzie w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie w przyszłości bez konieczności polegania na coraz większych portach lotniczych. We współpracy z Międzynarodową Radą Portów Lotniczych (Airports Council International – ACI), inicjatywa NEXTT (New Experience Travel Technologies) zgłębia istotne zmiany w zakresie technologii i procedur z myślą o poprawie poziomu sprawności operacyjnej i obsługi klienta.

W ramach 11 obszarów, w których prowadzone są prace, NEXTT bada kilka opcji, w tym potencjał do:

· zwiększenia pozamiejscowego przetwarzania, dzięki czemu kolejki mogłyby zostać zmniejszone lub całkowicie wyeliminowane,

· zastosowania sztucznej inteligencji i robotyki na potrzeby bardziej efektywnego wykorzystania miejsca i zasobów,

· poprawy udostępniania danych pomiędzy stronami zainteresowanymi w celu zwiększenia wydajności.

– Przygotowania do rozwoju poprzez budowę coraz większych portów lotniczych będą stanowić wyzwanie z punktu widzenia polityki publicznej. NEXTT to ogromna szansa umożliwiająca skoncentrowanie się na wykorzystaniu najnowszych standardów technologicznych z branży na potrzeby zrównoważonej przyszłości. Cieszymy się, iż Polska przyjmie przywódczą rolę w procesie realizacji wizji NEXTT poprzez

budowę nowego lotniska koło Warszawy, Centralnego Punktu Komunikacyjnego „Solidarność”. To pierwsze od ponad 10 lat lotnisko budowane w Unii Europejskiej od podstaw – powiedział de Juniac.

Polskie Linie Lotnicze LOT Pan Rafał Milczarski, Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, linii lotniczych będących współorganizatorem konferencji GAPS, powiedział:

– Jako polski flagowy przewoźnik oraz wiodące linie lotnicze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wierzymy, że lotnictwo europejskie musi przejść znaczącą transformację i opowiadamy się za branżą, która jest sprawiedliwa wobec wszystkich. Aby linie lotnicze mogły działać w sposób konkurencyjny i zrównoważony, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie wśród pasażerów, najważniejsze znaczenie ma wdrożenie rozwiązań, których podstawę stanowić będą najnowocześniejsze technologie. Polska i Polskie Linie Lotnicze LOT odegrają ważną rolę w procesie kształtowania przyszłości branży lotniczej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej dzięki inwestycji w nowy port lotniczy, Centralny Port Komunikacyjny. Ta multimodalna inwestycja stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed branżą i na potrzeby pasażerów, wyznaczając nowe standardy w dziedzinie kontroli bezpieczeństwa, redukcji emisji CO2 poprzez stosowanie lotniczych biopaliw (SAF), a także wykorzystania sztucznej inteligencji do zarządzania operacjami w porcie lotniczym, jednocześnie zapewniając krótszy czas przesiadek (MCT) i płynną podróż. Możliwość wybudowania portu lotniczego od podstaw z udziałem IATA, światowych liderów i specjalistów z branży pozwoli nam na postęp o całe lata świetlne w stosunku do sytuacji obecnej.

Budowa zrównoważonej przyszłości De Juniac również odniósł się do dwóch kluczowych i aktualnych kwestii, mających wpływ na przyszłość branży:

· Równowaga płci: De Juniac zaapelował do portów lotniczych o poparcie niedawno wprowadzonej kampanii 25by2025. – Połączenia powietrzne na całym świecie realizowane są dla ludzi i przez ludzi. Potrzebne są zróżnicowane zespoły odpowiednio przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników do pracy w świecie, który w coraz większym stopniu staje się ucyfrowiony i sterowany przez dane. Nie będziemy dysponować potencjałem na przyszłość, jeśli w pełni nie skorzystamy z potencjału kobiet jako pracowników na wszystkich poziomach – powiedział de Juniac.

Kampania 25by2025 to dobrowolny program, którego celem jest likwidacja braku równowagi płci w branży lotniczej. Uczestniczące w nim linie lotnicze zobowiązują się do zwiększenia liczby kobiet na wyższych szczeblach i na kluczowych stanowiskach o 25% lub co najmniej do 25% do roku 2025.

· Zarządzanie zmianami klimatycznymi – Linie lotnicze od dawna uznały, iż zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o rozwój i propagowanie korzyści płynących z połączeń w skali globalnej, które wiążą się z 15 spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – powiedział de Juniac.

Od ponad 10 lat branża stawia sobie za cel ograniczenie emisji dwutlenku węgla od 2020 r. Osiągniecie tego celu ma zapewnić mechanizm Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), co zostało ustalone przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego ONZ (ICAO) w 2016 i potwierdzone podczas 40. sesji Zgromadzenia ICAO na początku października br.

Do roku 2050 przewiduje się zmniejszenie emisji netto CO2 w branży o 50% w porównaniu z 2005 rokiem. Już teraz poziom emisji CO2 podczas przeciętnego rejsu jest o 50% niższy niż w roku 1990. Największe i najbardziej praktyczne możliwości ograniczenia emisji stwarza wykorzystanie lotniczych biopaliw (SAF), ale konieczne jest wypracowanie przez rządy odpowiednich zasad polityki w celu wykorzystania ich potencjału.

Dodaj komentarz