Korzystne orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż linie lotnicze nie mogą pobierać dodatkowych opłat za anulowanie przez pasażera lotu. Z wnioskiem o rozpatrzenie tej kwestii do Trybunału zwrócili się niemieccy sędziowie w związku z polityką prowadzoną przez airberlin, który przyjął, iż w przypadku anulowania rezerwacji lub rezygnacji z lotu pobierana będzie opłata w wysokości 25 euro.
Trybunał stwierdził, iż podczas publikacji taryf lotniczych przewoźnicy powinni szczegółowo wyodrębnić wysokość podatków oraz opłat.
W oponii Federalnego Związku Organizacji Konsumentów opłata jest niezgodna z niemieckim prawem, ponieważ działa na niekorzyść pasażerów. Poza tym przewoźnicy nie mogą pobierać odrębnych opłat, gdyż nie są do tego prawnie zobowiązani.
Pamiętajmy, że taryfy lotnicze, podatki, opłaty lotniskowe oraz opłaty dodatkowe tworzące całokształt ceny muszą być podane do wiadomości pasażerów.

Dodaj komentarz