Związkowcy żądają dymisji prezesa LOT-u

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wysłało do premiera Morawieckiego list z wnioskiem o dymisję prezesa LOT Rafała Milczarskiego. W liście napisano m.in. „Obecna sytuacja w firmie jest napięta i wymaga pana pilnej interwencji (…) Ze względu na prawdopodobieństwo prowadzenia przez zarząd firmy nielegalnych działań, które są groźne dla pracowników i pasażerów, a co się z tym wiąże bezpieczeństwa publicznego, apeluję też o interwencję prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oszczędzając na pracownikach, zarząd PLL LOT ogranicza bezpieczeństwo pasażerów. Rozwiązania przyjęte przez zarząd spółki są też sprzeczne z Kodeksem Pracy, gdyż praca w transporcie lotniczym jest prowadzona pod bezpośrednim nadzorem zarządu, w określonym czasie i miejscu. Są spełnione wszystkie warunki etatowego stosunku pracy i nie ma żadnego powodu, aby część pracowników PLL LOT była zmuszona do niestandardowych form zatrudnienia” Z kolei rzecznik LOT Adrian Kubicki skomentował, iż widział pismo o jest ono pełne przekłamań oraz nie ma nic współnego z sytuacją w spółce.

Dodaj komentarz