Zła kondycja finansowa biur podróży w Polsce

Jak podało ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zobowiązania biur podróży na koniec pierwszego kwartału wyniosiły 3,5 mln zł. W bazie ERIFu znajduje się 238 biur podróży i organizatorów wypoczynku. Łącznie posiadają 366 niespłaconych zobowiązań. Najwięcej zadłużonych firm działa w województwie mazowieckim. Jest ich tam 48. Ich łączne zadłużenie wynosi ok 605 tys. zł. W małopolsce takich firm jest 31 z łącznymi zaległościami na prawie 700 tys. zł, a na Śląsku 30 z zobowiązaniami na ok 840 tys. zł. Największe zobowowiązanie jednej firmy z Łodzi to 312 tys. zł.
Zobowiązania najczęściej wynikają z niezapłaconych rachunków za multimedia i usługi telefoniczne. Z tego tytułu łączne zadłużenie wynosi ok 1 mln. zł. Kolejne zobowiązanie w wysokości ok 850 tys. zł generowane są w związku z zaległościami w płatnościach rat leasingowych. Z kolei z tytułu nieregularnego spłacania kredytów zobowiązania sięgają ok 750 tys. zł. Brak płatności za produkty ubezpieczeniowe to kolejne 330 tys. zł. , a z tytułu umów dzierżawy ok 312 tys. zł.
Jak informuje ERIF BIG wybrane biuro podróży można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Można również skontaktować się z urzędem marszałkowskim celem sprawdzenia czy wybrana firma posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki.

Dodaj komentarz