Tysiące lotów opóźnionych przez awarię

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) wznowiła  działalność po kilkugodzinnej awarii europejskiego systemu zarządzania przepływem ruchu lotniczego ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System). Awaria spowodowała opóźnienie tysięcy lotów w Europie. W dniu awarii 3 kwietnia wprowadzone zostały procedury awaryjne, które miały spowodować zmniejszenie zdolności europejskiej siatki o około 10%. Dostęp do systemu ETFMS został przywrócony o godzinie 15:20 czasu lokalnego, a od godziny 18:00 agencja wznowiła normalne operacje zarządzania przepływem ruchu w koordynacji z liniami lotniczymi, lotniskami i obiektami ATC.

Dodaj komentarz