Temat strajku w LOT powraca

Jak podaje portal money.pl wraca temat strajku w PLL LOT. Z informacji uzyskanych przez portal wynika, iż związkowcy ponownie analizują możliwość zorganizowania strajku.
Wszystko za sprawą decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który wydał postanowienie, w którym „odmawia udzielenia zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego”. Decyzja ta cofa postanowienie Sądu Okręgowego z 27 kwietnia. Było ono kluczowe dla wstrzymania akcji protestacyjnej planowanej w długi majowy weekend. Zabezpieczenie de facto zabraniało związkom zablokowania lotów. PLL LOT komentują: „W postanowieniu wydanym przez sąd I instancji, sąd zabezpieczył nie tylko spółkę ale i pracowników oraz same związki zawodowe przed ewentualnymi trudnymi do przewidzenia skutkami strajku, które mogłyby być nieodwracalne i niebezpieczne dla LOT. Przypominamy, iż kwestie legalności referendum strajkowego i ewentualnego strajku zgodnie z pozwem LOT-u nadal pozostają nierozstrzygnięte, a argumenty podnoszone przez LOT są przedmiotem badania Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny – cofając zabezpieczenie – zwrócił uwagę na bezpośrednią odpowiedzialność związków zawodowych za ewentualną akcję strajkową, która nadal może zostać uznana za nielegalną”

Dodaj komentarz