Lotnisko nie zapłaci odszkodowania mieszkańcowi Kokoszek

Port Lotniczy Gdańsk wygrał proces z właścicielem domu w Kokoszkach, który domagał się zapłaty prawie 110 tys. zł, ale nie udowodnił, że jego nieruchomość straciła na wartości, bo jest położona niedaleko lotniska. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał w całości wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w tej sprawie. Oddalił powództwo właściciela domu przy ulicy Jaśminowy Stok w Kokoszkach, który żądał od gdańskiego lotniska zapłaty w sumie 108 000 złotych odszkodowania. Zdaniem właściciela, wartość jego nieruchomości zmniejszyła się po tym, jak znalazła się w Obszarze Ograniczonego Użytkowania terenów wokół lotniska.

„Powód domagał się zapłaty odszkodowania około 88 000 zł  za zmniejszenie wartości nieruchomości w związku z ograniczeniami korzystania z niej oraz w związku z kosztami wykonania izolacji akustycznej za kwotę około 20 000 zł. Nie udowodnił jednak, że doszło do zmniejszenia wartości jego nieruchomości, ani że poniósł koszty poprawy klimatu akustycznego” – powiedziała komentując wyrok mecenas Agnieszka Pachulska-Wandzilak, reprezentująca Port Lotniczy Gdańsk.

Obszar Ograniczonego Użytkowania wokół gdańskiego lotniska został wyznaczony uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w 2016 roku na podstawie ustawy o ochronie środowiska. W obszarze (OOU) są ograniczenia w zakresie budowania i rozwijania działalności gospodarczej. Uchwała pomorska jak i inne podejmowane w całym kraju, spowodowały falę roszczeń kierowanych przeciwko wszystkim polskim lotniskom przez osoby zamieszkujące tereny wokół tych lotnisk.

https://www.airport.gdansk.pl/lotnisko/aktualnosci/lotnisko-nie-zaplaci-odszkodowania-mieszkancowi-kokoszek–n1883.html

Dodaj komentarz