Lotnisko Chopina otrzymało kategorię III ILS

Lotnisko Chopina jako pierwsze w Polsce otrzymało od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikat uprawniający do wykonywania operacji lądowania w warunkach ograniczonej widzialności dla kategorii III A na Drodze Startowej 3 na kierunku 33. Oznacza to, że samoloty będą mogły lądować przy znacznie słabszych warunkach pogodowych co przełoży się na mniejszą liczbę przekierowań na inne lotniska. Jak skomentował Hubert Wojciechowski, Dyrektor Biura Marketingu i PR: „W porozumieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o rozszerzenie zakresu certyfikatu naszego lotniska o kategorię III A, na podstawie szczegółowych analiz i historycznych danych meteorologicznych z obszaru lotniska. W dalszym ciągu prowadzimy badania, aby potwierdzić, czy znajdzie uzasadnienie ekonomiczne i operacyjne wprowadzenie kategorii III B. Wyższa kategoria ILS, to także większa dostępność lotniska i większa przepustowość w warunkach ograniczonej widzialności. Z naszych danych wynika, że największa różnica będzie zauważalna w miesiącach jesiennych i zimowych.”

Dodaj komentarz