LOT marką godną zaufania 2020

W 5. edycji badania Marka Godna Zaufania, w kategorii „Linie lotnicze” – marka LOT została laureatem, uzyskując największą liczbę wskazań. Polski przewoźnik nie tylko utrzymał pierwsze miejsce, które w tej kategorii zajmuje od pierwszej edycji MGZ, ale także wzmocnił swoją pozycję sprzed roku.

Badanie Marka Godna Zaufania odbywa się co roku, sprawdzając poziom zaufania do marek biznesowych. Ocenie podlegały marki produktów i usług w 25 kategoriach. Respondenci wymienili łącznie 214 marek. Polskie Linie Lotnicze LOT w kategorii „Linie lotnicze” pozostawiły konkurentów daleko za sobą i ponownie zwyciężyły. Ponadto polski przewoźnik umocnił swoją pozycję w porównaniu do poprzedniego zeszłorocznego badania o ponad 8 pkt. procentowych, zdobywając 48,7 proc. wskazań.
– Polskie Linie Lotnicze LOT od ponad 91 lat są częścią międzynarodowej lotniczej rodziny. To nie tylko przywilej i przyjemność, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Rosnące od lat zaufanie do LOT-u jest dla nas powodem do dumy i nagrodą za wkładany przez setki osób trud. O tym jak zaufanie jest ważne w naszym życiu uczą nas momenty przełomowe, takie jak obecna pandemia wirusa SARS-CoV-2. Przez lata udowadnialiśmy i w ostatnim czasie ponownie dowiedliśmy, realizując bezprecedensową w historii polskiego lotnictwa operację repatriacyjną #LOTdoDomu, że można na nas liczyć. Że można i warto nam ufać – mówi Katarzyna Piskorz, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych w Polskich Liniach Lotniczych LOT.

Badanie zostało przeprowadzone przez wydawcę miesięcznika „My Company Polska”. Za realizację i opracowanie odpowiedzialny był instytut badawczy Kantar Polska S.A.
– Najważniejszym celem badania było poznanie opinii przedsiębiorców na temat najlepszych marek, produktów
i usług skierowanych do biznesu oraz poznanie tych, którym najbardziej ufają. Ankieta została wysłana do 20 tys. przedsiębiorców: czytelników, prenumeratorów magazynu, osób biorących udział w szkoleniach i konferencjach „My Company Polska” – kadry zarządzającej, specjalistów i właścicieli firm. Zaangażowaliśmy ich również do wypełnienia ankiety poprzez media społecznościowe. Poprosiliśmy, by wymienili je spontanicznie, niczym niezasugerowani – dodaje Grzegorz Sadowski, Redaktor Naczelny „My Company Polska”.

Wyniki badania zostaną opublikowane w majowym wydaniu miesięcznika „My Company Polska” oraz na stronie markagodnazaufania.pl.

Dodaj komentarz