Informacja Ministerstwa Infrastruktury ws. dodatkowych procedur bezpieczeństwa na lotniskach

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że artykuł red. Michała Tokarczyka pt. Koronawirus w Europie. Pasażerowie samolotu z Włoch o rządowych kontrolach: „Śmiech na sali” opublikowany w trójmiejskim serwisie wyborcza.pl zawiera nieprecyzyjne informacje, przez które czytelnik materiału nie ma dostępu do precyzyjnej wiedzy na temat prowadzonych przez rząd działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z polskich lotnisk. Tekst opublikowany przez serwis wyborcza.pl można traktować jako próbę wywołania niepokoju społecznego poprzez kolportowanie nieprawdziwej informacji, jakoby służby państwowe nie podejmowały kroków zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wśród pasażerów.

25 stycznia br. zostały wdrożone pierwsze procedury bezpieczeństwa mające na celu zabezpieczenie pasażerów potencjalnie narażonych na kontakt z osobami zainfekowanymi koronawirusem.
Od dzisiaj, tj. od 25 lutego wdrożono pomiar temperatury wszystkich pasażerów, przybywających na polskie lotniska z obszaru Chin oraz północnych Włoch.

Służby państwowe w pełni kontrolują sytuację związaną z nowymi procedurami bezpieczeństwa.

Na terenie Rzeczypospolitej funkcjonują lotniska, nad którymi nadzór sprawuje państwo oraz lotniska, których głównymi udziałowcami jest samorząd. Opisywana w tekście red. Tokarczyka sytuacja, w której zdaniem pasażerów samolotu przylatującego z Bergamo podjęto niewystarczające środki ostrożności, miała miejsce w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, które jest lotniskiem samorządowym.

W sytuacji, gdy w gdańskim porcie lotniczym nie wdrożono właściwych procedur, pytania o przyczynę takiego stanu rzeczy należy kierować pod adresem Marszałka Województwa Pomorskiego, który jest głównym udziałowcem lotniska im. Lecha Wałęsy.
Wobec powyższego cytowane w tekście opublikowanym w serwisie wyborcza.pl określenia – „Padaka”, „prowizorka”, „śmiech na sali” – padały pod adresem samorządu woj. pomorskiego, nie zaś, jak sugeruje autor artykułu, „pod adresem rządowych środków ostrożności”.

Ministerstwo Infrastruktury raz jeszcze pragnie podkreslić, że prowadzi dialog z zarządami wszystkich lotnisk w Polsce – zarówno znajdujących się pod nadzorem państwa, jak i samorządów. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pasażerom korzystającym z polskich lotnisk jest priorytetem rządu.

gov.pl

Dodaj komentarz