34 kraje z zakazem lotów z Polski

W opublikowanym nowym rozporządzeniu w sprawie zakazów lotów, wymienione zostały 34 kraje, do których nie są możliwe połączenia lotnicze z Polski.

Zakaz obwiązuje od 28 października do 10 listopada 2020 i dotyczy:
1) Belize;
2) Bośni i Hercegowiny;
3) Czarnogóry;
4) Federacyjnej Republiki Brazylii;
5) Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu;
6) Gruzji;
7) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
8) Królestwa Bahrajnu;
9) Królestwa Marokańskiego;
10) Państwa Izrael;
11) Państwa Katar;
12) Państwa Kuwejt;
13) Państwa Libia;
14) Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;
15) Republiki Albanii;
16) Republiki Argentyńskiej;
17) Republiki Armenii;
18) Republiki Chile;
19) Republiki Hondurasu;
20) Republiki Iraku;
21) Republiki Kolumbii;
22) Republiki Kostaryki;
23) Republiki Libańskiej;
24) Republiki Macedonii Północnej;
25) Republiki Malediwów;
26) Republiki Mołdawii;
27) Republiki Panamy;
28) Republiki Paragwaju;
29) Republiki Peru;
30) Republiki Tunezyjskiej;
31) Republiki Zielonego Przylądka;
32) Stanów Zjednoczonych Ameryki;
33) Sułtanatu Omanu;
34) Wspólnoty Bahamów.

W stosunku do rozporządzenia sprzed dwóch tygodni rząd poszerzył zakaz o takie kraje jak Macedonia Północna, Albania, Bośnia i Hercegowina, Maroko, Nepal i Honduras, skreślił natomiast Gujanę.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym TUTAJ 

Polacy nadal mogą latać do państw Unii Europejskiej, Strefy Schengen, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Ukrainy. O tych krajach nie ma mowy w nowym rozporządzeniu.

Aktualne rozporządzenie podobnie jak wcześniejsze mówi, że nie stosuje się zakazu do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
1) na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;
2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (m.in. dot. zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych, ratowania życia lub zdrowia,  niesienia pomocy medycznej, wykonywania akcji poszukiwawczo-ratowniczych, akcji humanitarnych, ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego);
3) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych
4) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
5) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. 3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

Źródło:

https://www.airport.gdansk.pl/lotnisko/aktualnosci/34-kraje-z-zakazem-lotow-z-polski-n1912.html

Dodaj komentarz